Bielsk Podlaski

Obchody Święta Policji w Bielsku Podlaskim

Region Śr. 21.07.2021 18:07:39
21
lip 2021

W Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim odbyły się Obchody Święta Policji. Wydarzenie to upamiętnia 102 rocznicę powstania Polskiej Policji. Dzisiejszy dzień był okazją, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie oraz za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu. Dzisiaj 38 policjantów bielskiej komendy odebrało awanse na wyższe stopnie służbowe.

21 lipca w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim odbyły się uroczystości z okazji 102 rocznicy utworzenia Policji Państwowej. Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim inspektor Wojciech Macutkiewicz, rano oddał hołd i zapalił znicze na Kwaterach poległych i zmarłych na służbie funkcjonariuszy Policji Państwowej.
Oficjalne uroczystości odbyły się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim. Dzisiejsza zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Bielsku Podlaskim inspektorowi Wojciechowi Macutkiewiczowi przez dowódcę uroczystości. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu a także kapelan bielskich policjantów.

Z okazji Święta Policji nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało 38 bielskich funkcjonariuszy. W korpusie aspirantów awanse przyznano 14 policjantom, w korpusie podoficerów – 19, zaś szeregowych – 5. Awanse wręczali Komendant Powiatowy Policji w Bielsku Podlaskim inspektor Wojciech Macutkiewicz oraz Wicestarosta Powiatu Bielskiego Piotr Bożko. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście oraz Komendant Powiatowy Policji insp. Wojciech Macutkiewicz, który podziękował funkcjonariuszom za zaangażowanie i sumienne wykonywanie swoich obowiązków w służbie oraz wyraził słowa uznania za codzienny trud wkładany w służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu bielskiego, szczególnie w trudnym czasie pandemii.

Patronat honorowy nad świętem objął Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk.


KPP Bielsk Podlaski
[MSz]

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.