Bielsk Podlaski

Podsumowanie policyjnych działań „NURD”

Region Czw. 15.07.2021 07:47:21
15
lip 2021

Mundurowi z bielskiej drogówki sprawdzali, w jaki sposób piesi poruszają się po drogach oraz jak zachowują się kierowcy w pobliżu przejść dla pieszych. W szczególności funkcjonariusze zwracali uwagę, czy piesi i kierowcy stosują się do nowych przepisów ruchu drogowego. KPP Bielsk Podlaski

Policjanci z bielskiej „drogówki” objęli 13 lipca szczególnym nadzorem przejścia dla pieszych oraz inne miejsca niebezpieczne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale przyglądali się też czy sami piesi nie łamią przepisów ruchu drogowego.

Podczas działań mundurowi ujawnili 57 przypadków naruszeń przepisów popełnionych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego i wobec nich. Przekraczanie drogi w miejscach niedozwolonych to wykroczenie najczęściej popełniane przez pieszych. Ponadto mundurowi ujawnili przewinienia polegające na poruszaniu się pieszych niewłaściwą stroną jezdni oraz przechodzeniu przez jezdnię na czerwonym świetle. Policjanci ujawnili ponadto 27 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami. Najwięcej przypadków dotyczyło niewłaściwego zachowania w pobliżu przejść dla pieszych, w tym wyprzedzania innych pojazdów.

Przypominamy:

Zgodnie z wprowadzonymi w czerwcu br. przepisami ruchu drogowego, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Pieszego obowiązuje zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.
Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:
- zachować szczególną ostrożność,
- zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

0 komentarze

Podpisz komentarz. Wymagane od 5 do 100 znaków.
Wprowadź treść komentarza. Wymagane conajmniej 10 znaków.